تاپس پشم،انواع نخ های پشم پلی استر

                                                          https://www.grasim.com/textiles.aspx